5 maj 2011

BOMULL TILL VARJE PRIS

....är en väldigt intressant artikel om bomullsodling som du kan läsa HÄR på Habits hemsida. I princip går den ut på att det är extremt omiljövänligt med konventionellt odlad bomull och att de odlare som lägger om sin produktion till ekologisk odling på lite längre sikt går med vinst både ekonomisk och hälsomässigt. För att producera 1kg vanlig bomull går det åt 1kg bekämpningsmedel och oftast även konstbevattning vilket hotar vattenförsörjningen. Bomullsodlingarna upptar knappt 2,5% av världens åkerareal men använder hela 11% av jordens jordbrukskemikalier. Så med tanke på detta är det inte någon dum ide att börja köpa kläder producerade av ekologiskt odlad bomull!

1 kommentar: