4 augusti 2011

LYCKENÄS - VECKA 4

Sista veckan på landet gick åt till förberedelser inför mässan CPH Kids och till att fota vår-/sommarproverna som ä n t l i g e n kom.... Jag hade ingen tur med vädret när jag skulle fota men tack vare min fina lilla modell blev det ändå skapligt resultat.
The last week at my summer place was spent with preparations for the fair at CPH Kids in Copenhagen and with taking pictures of the spring/summer samples that f i n a l l y arrived... I didn't have any luck with the weather but thanks to my dear little model the pictures still turned out ok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar